Συνέδρια

 
  • 2001
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Ένωση Ελλήνων Χημικών - Γενικό Χημείο του Κράτους - ΠΑΝΣΠΕΣΙΜ - Κλαδικές Εμπορικές Εκθέσεις )
 
  • 2003
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Κλαδικές Εμπορικές Εκθέσεις - ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού ΑΕ - ΣΚ ΑΙΓΙΣ Σύμβουλοι Επενδύσεων & Σχεδιασμού ΕΠΕ )
 
  • 2005
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικών ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (3ΕΚ ΑΕ  Εκθέσεις Εκδηλώσεις & Εκδόσεις - ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού ΑΕ)
 
  • 2008
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συσκευασίας Τροφίμων & Ποτών (Οργανωτές 3ΕΚ ΑΕ Εκθέσεις Εκδηλώσεις & Εκδόσεις - Συνδιοργανωτές ΣΥΒΙΠΥΣ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας)

  • 2010

1ο Συμπόσιο Πλαστικών Προϊόντων & Υλικών Συσκευασίας από Πλαστικό, Οργανωτές: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος – Σ.Β.Π.Ε.

  • 2016

Συνέδριο με θέμα «Υλικά Συσκευασίας, Εξελίξεις στον τομέα των τροφίμων-φαρμάκων-καλλυντικών» , Οργανωτές : Ένωση Ελλήνων Χημικών

  • 2017

Συνέδριο με θέμα «Καινοτομία και Επιχειρείν στη Χημική Βιομηχανία στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα. Προβλήματα & Προοπτικές» από την Ένωση Ελλήνων Χημικών με Συνδιοργανωτές τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας – ΣΥΒΙΠΥΣ, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και τον  Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

  • 2018 

Συνέδριο με θέμα «Κυκλική Οικονομία και Πλαστικά» , Οργανωτές Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος – Σ.Β.Π.Ε., Συνέδριο με θέμα «Καινοτόμες Συσκευασίες με στόχο την μείωση των αποβλήτων τροφίμων», Οργανωτής : Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ)  με την Υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Συνέδριο με θέμα «Καινοτομία στη Συσκευασία και την Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών στον χώρο εργασίας», Οργανωτές: Ένωση Ελλήνων Χημικών

   

 

 

 

1986 - 2018

 

Πάνω από

30 Χρόνια

Σταθερής Ανάπτυξης